Ndërmjetsues me
kompaninë tonë
Çfarë të prisni nga ky shërbim?
Nese ju jeni të gatshëm te bëheni ndërmjetësues për shitje të web faqeve përmes sistemit tonë, juve ju presin benificione të shumta:
Ju do të keni panelin tuaj përmes të cilit lehtë mund të krijoni web faqe për klientët tuaj.
Ju lehtë mund të zgjedhni llojin e web faqes dhe template profesional të gatshëm të krijuar nga ne.
Në panel ju lehtë mund të ndryshoni përmbajtjen e template varësisht nga kërkesat e klientit
Ju fitoni një përqindje varësisht si merreni vesh me kompaninë tonë per secilën web faqe të cilën e krijoni.
Përmes panelit ju mund të bleni edhe domainin.